Liquiditeitsprobleem als gevolg van Corona?

Wij bieden jou de handvatten om een financiering/investering rond te krijgen!

Behoefte aan een investering of financiering

Heb jij als ondernemer ook te maken gekregen met plotselinge vraaguitval? Zie jij jouw omzet drastisch dalen terwijl de kosten 100% doorlopen? Is jouw buffer aan het slinken en ontstaat er een liquiditeitstekort, waardoor er behoefte is aan een investering/financiering?

Dan kan ik jou zeker van dienst zijn!

De overheid heeft een aantal regelingen bedacht om de ondernemers bij te staan, bijvoorbeeld tegemoetkoming in de loonkosten of uitstel van belastingbetalingen. Andere vaste lasten, voor bijvoorbeeld huur, lease, auto’s, en telecom, dienen gewoon te worden doorbetaald. Als ondernemer, die zijn omzet ziet verdampen maar wel een groot deel van de kosten moet ophoesten, zal jij naar alle waarschijnlijkheid op korte termijn een financieringsaanvraag moeten voorbereiden.

De informatiebehoefte van een financier/ investeerder

Banken zijn gebonden aan allerlei regels; zij moeten voor iedere klant een apart dossier aanleggen. Doen zij dit niet en de klant kan in de toekomst de lening niet terugbetalen, dan kan hen onzorgvuldig handelen worden verweten. Hoewel de overheid voor een deel garant staat voor bedrijven die een lening willen afsluiten, móeten banken op basis van de huidige regelgeving elke individuele aanvraag ook individueel beoordelen.

Als jij behoefte hebt aan een bancaire financiering om de operationele bedrijfsvoering te bekostigen, zal een bank dus – net als andere mogelijke investeerders – vragen om businessplannen, liquiditeitsbegrotingen, jaarrekeningen, etc. kortom; alle van belang zijnde informatie omtrent jouw bedrijf.

De financieringsaanvraag op een gedegen manier vormgeven

De wijze waarop jij jouw onderneming presenteert is cruciaal.  Jij zult mogelijke investeerders, of het nu om een bank, een Informal Investor of een Private Equity partij gaat, het vertrouwen moeten bieden dat jouw onderneming een duurzame investering zal blijken te zijn.

Heeft een geldgever er geloof in dat zijn geld wordt gebruikt om op korte termijn tot een positieve kasstroom te geraken, dan zal hij mogelijk niet alleen bereid zijn de financiering voor de lopende bedrijfsvoering te verzorgen, maar wellicht ook een additionele groeifinanciering voor zijn rekening willen nemen. 

Optimaliseer jouw kans op een financiering/investering middels een succesvol Pitch Deck

Ons Pitch Deck is een onderdeel van de Masterclass “Hoe haal ik succesvol geld uit de markt?” Het is een initiatief voor ondernemers, door ondernemers. Het biedt jou de tools om alle informatie waar investeerders behoefte aan hebben op een gestructureerde wijze digitaal te verzamelen. Met die verzamelde informatie kan jij vervolgens richting de nodige adviseurs (accountant, vormgever, corporate finance house, etc.). Je komt dan beslagen ten ijs, voorziet hen van hapklare brokken, kan hen gerichte opdrachten geven en bespaart jezelf zodoende veel geld, tijd en kopzorgen.

Het gedetailleerde Pitch Deck is ontwikkeld voor- en gebruikt door het ISG Groeifonds en heeft zich ruimschoots bewezen; op basis hiervan werd door geldgevers een bedrag van ruim 2,5 miljoen euro ter beschikking gesteld. 

 

 

Voordelen gebruik Pitch Deck:

N

Jij bespaart veel tijd en geld. Het Pitch Deck zet je namelijk aan tot nadenken over en het verzamelen van gegevens over jouw bedrijf die voor een financier/investeerder van belang zijn. Je leert deze informatie gestructureerd te verzamelen in digitale files. Deze files kan je vervolgens ter beschikking stellen aan de nodige adviseurs.

N

Het Pitch Deck komt, zoals vermeld, tot stand door de samenwerking van verschillende adviseurs. Jij hebt daarvoor niet alle kennis persoonlijk in huis. De door jou verzamelde gegevens maken het werk van deze adviseurs wel een stuk makkelijker. Zij kunnen veel efficiënter te werk gaan en kunnen hierdoor de van hen benodigde zaken in een relatief kort tijd opleveren. Tijd is geld. Jij zult een lagere nota krijgen voor de aan jou verstrekte diensten en de adviseurs kunnen meer klanten in dezelfde tijd bedienen hetgeen ook hen een voordeel oplevert.

N

Je onderscheid je op een voortreffelijke manier (qua inhoud én presentatie) van jouw concurrenten en iedereen die eveneens een financieringsaanvraag bij eenzelfde investeerder neerlegt.

N

Je ontvangt voor een minimaal bedrag, duizenden euro’s aan kennis.

Een veelvoud van expertises gebundeld in één Pitch Deck

Bij de totstandkoming van dit Pitch Deck zijn corporate finance consultants, accountants, investment intermediairs, juristen en vormgevers betrokken geweest. Deze consultatieronde heeft mij ruim 12.000 euro gekost. Wij leven in een roerige tijd. Ondernemers dienen elkaar de helpende hand te reiken. Ook ik wil iets doen om andere ondernemers bij te staan. Ik ben daarom bereid de opgedane kennis, ervaring en know how voor een luttel bedrag aan elke ondernemer ter beschikking te stellen. De regering heeft een compensatie voor drie maanden toegezegd. Daar wil ik graag in meegaan en daarom bied ik voor de komende drie maanden ons Pitch Deck voor 100 euro aan. Ik weet zeker dat ik hiermee jouw leven een stuk zal vergemakkelijken.

Bestel vandaag nog het Pitch Deck (https://1-2pitch.plugandpay.nl/checkout/check-out) en ga aan de slag. Ik wens je heel veel succes!    

Mr. Kenneth Berkleef