Pitch Deck – Hoe haal ik succesvol geld uit de markt?

N

Een succesvol Pitch Deck (PowerPoint plus schriftelijk consult)

N

Alle voor investeerders relevante informatie in één document

N

Een uitstekende bedrijfspresentatie

N

Op iedere onderneming toepasbaar

Pitch Deck - Dé leidraad om succesvol geld uit de markt te halen.

Niet langer zoeken naar Pitch voorbeelden

Herken jij jezelf in een van de volgende punten?

N

Ik krijg mijn bedrijf – dat alle potentie heeft – niet gefinancierd

N

Als ondernemer heb ik door de Coronacrisis te maken gekregen met plotselinge vraaguitval

N

Ik zie mijn omzet drastisch dalen, terwijl de kosten 100% doorlopen

N

Mijn buffer is aan het slinken en er ontstaat een liquiditeitstekort

In de Coronacrisis waarin wij nu verkeren hebben steeds meer ondernemers behoefte aan liquiditeit. Geld uit de markt halen is een vak op zich. Heeft jouw onderneming een kleine financieringsbehoefte – lees: tot tienduizend euro – dan zullen geldgevers over het algemeen geen businessplan of liquiditeitsprognoses van je vragen. Hoe hoger echter het benodigde bedrag, hoe meer men van jou en je bedrijf wil weten.

 

Als ondernemer krijg je maar één keer de kans om jouw bedrijf te pitchen.

 

Als jij niet op een heldere, beknopte maar tegelijkertijd veelomvattende wijze duidelijk kunt maken wat jij wilt en waarom, zal jij niet gefinancierd worden. Het maakt niet uit of het nu om een vriend, een bank of Private Equity gaat, als het niet goed voelt en het besluit valt negatief uit, is je kans verspeeld. Omdat ondernemers over het algemeen ook wel begrijpen dat presentatie van cruciaal belang is, wordt er veelal gezocht naar de beste manier om een visie aan investeerders kenbaar te maken. Het internet staat vol met ‘Pitch voorbeelden’. Templates voor Pitch Decks en artikelen die de ondernemer van tips en tricks zouden moeten voorzien, zijn als paddenstoelen uit de grond geschoten. Uiteraard zal iedereen constateren dat in deze Pitch voorbeelden de ene na de andere open deur wordt ingetrapt. Dat kan ook niet anders; een template of artikel bevat slechts summiere informatie. Het samenstellen van een gedegen Pitch Deck kost veel tijd en is, zoals ikzelf heb ondervonden, behoorlijk kostbaar.

 

Compleet Pitch Deck goed voor 2,5 miljoen aan investeringen

 

Ik ben bereid een compleet Pitch Deck dat zich ruimschoots heeft bewezen ( er werd door investeerders een bedrag van ruim 2,5 miljoen euro geïnvesteerd) voor een bedrag van 500 euro ter beschikking te stellen. Hieronder zal ik je vertellen waarom.

 

Een Pitch Deck is een goede bedrijfspresentatie – welke zaken zijn voor investeerders van belang?

 

Zelf heb ik altijd mijn eigen ondernemingen gefinancierd, totdat ik in de periode van 2008 -2013 deels als gevolg van de kredietcrisis, deels door andere invloeden van buitenaf, financieel in een diep dal terechtkwam. Toen ik een beroep op de kapitaalmarkt wilde doen, merkte ik dat een goed verhaal alleen voor investeerders niet genoeg is. Men wil tot in detail geïnformeerd worden. Hoe ga jij jouw product of dienst op de markt brengen? Wat is jouw concurrentiepositie? Welk probleem los jij op met je product of dienst- en hoe wordt dit gedaan?

 

Perfect product en toch geen financiering?

 

Ik heb een prima product en toch kreeg ik het destijds niet gefinancierd. Ik heb met vallen en opstaan moeten leren dat als een financieringsaanvraag niet op de gewenste manier wordt weergegeven, dit de kansen op succes automatisch minimaliseert. Omdat ik er destijds maar niet in slaagde geld uit de markt te halen, kon ik alleen financieel overeind blijven door mijn privébezittingen te verkopen. Een hele vervelende situatie, die mij ertoe aanzette me volledig te richten op het verbeteren van mijn skills wat betreft het aantrekken van geld van diverse geldgevers.

Geld ophalen
1-2pitch
1-2pitch
1-2pitch
1-2pitch
1-2pitch

Bestel vandaag nog mijn schriftelijke consult en ga aan de slag. Ik wens je heel veel succes!    

1-2pitch.nl
Geld
Geld

De financieringsaanvraag – Bedrijfspresentatie op niveau

Sindsdien heb ik mij verdiept in alle aspecten die zijn verbonden aan een financieringsaanvraag.

Die verworven kennis – alle vereisten – heb ik vervolgens samengevat in de vorm van een schriftelijk consult: “Hoe haal ik succesvol geld uit de markt?”

Het genoemde Pitch Deck is een onderdeel van de schriftelijk consult “Hoe haal ik succesvol geld uit de markt?”. Het omvat alle voor investeerders relevante informatie in één document. Bij de totstandkoming hiervan ben ik geadviseerd en bijgestaan door navolgende personen en instellingen;

N

corporate finance consultants   

N

register accountants   

N

 investment intermediairs  

N

juristen

N

vormgevers

Dit consultatietraject heeft mij veel tijd, heel veel moeite én ruim 12.000 euro gekost. Het heeft zich echter ruimschoots uitbetaald, want ook met mijn financieel juridische kennis en ervaring had ik dit resultaat nooit in mijn eentje kunnen bewerkstelligen.  

Een gedetailleerde leidraad voor een professionele bedrijfspresentatie – crisiskorting!

 

Het Pitch Deck heeft bewezen de aandacht van investeerders te kunnen trekken en belangrijker; vertrouwen te wekken. Deze publicatie kan door iedere ondernemer, of deze nu een kledingzaak exploiteert, een internationaal transportbedrijf heeft of IT-diensten levert, worden gebruikt om de eigen onderneming in een pitch vorm te geven en de kansen op het aantrekken van geld te optimaliseren! Ik wil mij inzetten om andere ondernemers in deze tijden bij te staan. Daarom ben ik bereid de opgedane kennis, ervaring en know how voor een fractie van de werkelijke waarde aan elke ondernemer ter beschikking te stellen. De regering heeft een aantal compensatieregelingen voor een periode tot aan de zomer van 2021 geïmplementeerd. Daar wil ik graag in meegaan en daarom bied ik mijn schriftelijk consult voor 500 euro aan. Ik weet zeker dat ik hiermee jouw leven een stuk zal vergemakkelijken.

 

Waarom het Pitch Deck aanschaffen?

 

Elke dag worden geldgevers bestookt door ondernemers die behoefte hebben aan een financiering. De vraag is vele malen groter dan het aanbod. Als een investeerder per dag 15 proposities moet beoordelen, is het essentieel dat jouw pitch eruit springt, qua vormgeving én inhoud. De pitch die wordt getoond in deze publicatie heeft zich al ruimschoots bewezen. Als je de stappen doorloopt en ermee aan de slag gaat, zal het resultaat zijn dat jij je op een voortreffelijke manier onderscheidt van je concurrenten en daarmee de kansen voor jóuw propositie substantieel doet stijgen.

 

 

succesvol geld ui de markt halen
Pitchdeck
Pitchdeck Geld

Bestel vandaag nog het Pitch Deck en ga aan de slag. Ik wens je heel veel succes!    

Pitch Deck
Geld uit markt halen Pitch Deck
Geld uit markt halen Pitch Deck

Tijd besparen door ons Pitch Deck aan te schaffen

 

Je wilt beslagen ten ijs komen. Als jij gaat praten met een persoon die jou moet gaan helpen een document samen te stellen om geld uit de markt te halen, wil je goed voorbereid zijn. Je wilt er zeker van zijn dat diegene ook verstand van zaken heeft. Want die persoon zal jou een paar honderd euro rekenen, puur voor het inventariseren, en vervolgens nog een veelvoud daarvan om de propositie daadwerkelijk te maken. Om je een idee te geven; markconforme tarieven voor het maken van een professioneel Pitch Deck liggen tussen de vijfduizend en de achtduizend euro. Als jij je al terdege hebt ingelezen, weet waar je op moet letten en welke aspecten een goede pitch moet bevatten, kan je de andere partij beter beoordelen en jezelf een hoop tijd en daarmee ook geld besparen.

 

Veel geld besparen door de stappen van dit Pitch deck als voorbeeld te hanteren

 

Een Pitch Deck komt, als het goed is, tot stand doordat een aantal partijen jou bijstaat tijdens het samenstellen van je propositie. Een accountant, een vormgever, een intermediair die jou in contact brengt met de geldgever, een juridisch adviseur… Het kost veel tijd om met ieder van hen af te spreken en stuk voor stuk hanteren ze een hoog tarief. Voor mijn schriftelijke consult – Dé leidraad om succesvol geld uit de markt te halen, betaal je 500 euro en ontvang je letterlijk voor duizenden euro’s aan kennis. Je hoeft je niet meer te oriënteren, maar kan tijdens een onderhoud gericht vagen stellen en alle van belang zijnde zaken in hapklare brokken aanleveren. Dit is een win win situatie, aangezien:

N

Jij op deze manier geld bespaart, doordat professionals aanzienlijk minder tijd aan jouw dossier hoeven te besteden

N

Die professionals erop vooruitgaan, doordat hen werk wordt verschaft maar tijd wordt bespaard. Door jouw gestroomlijnde dossier hoeven zij minder uren aan eenzelfde client te besteden en kunnen ze dus meerdere aanvragen accepteren, hetgeen hen óók voordeel oplevert

Geld uit de markt halen

Pitch Deck gereed- en dan?

Heb je met behulp van deze leidraad eenmaal alle voor de investeerder relevante informatie verzameld? Dan zal je hier een beknopte samenvatting (Elevator Pitch) van moeten maken. Vervolgens kan je dan een aantal investeerders benaderen met de vraag of jij een Elevator Pitch mag verzorgen. De Elevator Pitch én het Pitch Deck tezamen vormen voor de investeerders de basis om nader onderzoek te doen naar jouw bedrijf. Zijn zij geïnteresseerd, dan zullen zij o.a.  jouw businessplan en liquiditeitsbegroting en waardebepaling van jouw bedrijf opvragen. Bij tevredenheid zullen zij ten slotte een meer gedetailleerd onderzoek doen (due diligence) naar alle aspecten van jouw onderneming. Heb je behoefte aan eenzelfde leidraad ten aanzien van bovengenoemde punten?

Neem dan contact met mij op via [email protected]

 

Bestel vandaag nog het Pitch Deck en ga aan de slag. Ik wens je heel veel succes!    

Liquiditeitsprobleem als gevolg van Corona?

Heb jij als ondernemer ook te maken gekregen met plotselinge vraaguitval? Zie jij jouw omzet drastisch dalen terwijl de kosten 100% doorlopen?

Testimonials

Maak gebruik van de kennis, ervaring en knowhow van Mr. Kenneth Berkleef. Succes verzekerd!

Kenneth is creatief en altijd op zoek naar kansen in de markt waarin hij actief is, in mijn geval IT oplossingen voor sportclubs. Naast zijn grote kennis op het gebied van Legal en Finance is het binnen halen van bedrijfskredieten en het aantrekken van financiers een specialiteit van Kenneth.

4.9/5 sterren

Gerard Helms

Senior General & Finance Manager, Interstellar Sports Group BV

Never a dull moment with Kenneth around. He is always busy with new ventures and initiatives, bringing ideas to the market, networking, and doing some fundraising on the side. A great person to work with on your team. Kenneth is an experienced entrepeneur and a financial whizkid with a lot of knowledge and skills in developing concepts and business plans. With his financial and legal background he will always find smart innovative solutions to increase your business. It makes Kenneth happy to help other entrepreneurs with the challenges to set up a new business. Kenneth is a entrepeneur with great ideas and he always keeps his promises. When Kenneth flies in, you see the business grow.

4.9/5 sterren

Mark Snijders

Director , AION Sports

Ik heb Kenneth Berkleef leren kennen als iemand die op fiscaal en juridisch gebied zeer creatieve constructies heeft bedacht om optimaal gebruik te maken van de wettelijke richtlijnen. Na deze ervaring heeft Kenneth meerdere, voor mij belangrijke bedrijven en personen, met succes bijgestaan in hun fiscale/juridische uitdagingen. Naast deze adviezen is Kenneth een “ras ondernemer” met een groot netwerk die in staat is om zijn bedrijf te pitchen bij beleggers en geld uit de markt te halen voor het “unieke concept” van zijn onderneming.

4.9/5 sterren

Dick Houtsma

Eigenaar, Blue Ocean Development